Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

download:instrum [2009/03/30 09:45]
127.0.0.1 edycja zewnętrzna
download:instrum [2012/03/15 13:46] (aktualna)
ldarko
Linia 1: Linia 1:
-====== Instrumentalnie ======  +====== Instrumentalnie ====== 
-\\  + 
-<html>  +\\ 
-<table><tr>  + 
-<td>  +<html> 
-<img border=0 src=http://psalmos.kdm.pl/dokuwiki/data/media/download/instrum.jpg></a>  + 
-</td>  +<table><tr> 
-</tr>  + 
-</table></html>  +<td> 
-\\  + 
-\\  +<img border=0 src=http://dareklepich.kdm.pl/img/instrum.jpg></a> 
-**Improwizacja Piano 2** //2004//  + 
-\\  +</td> 
-muzyka: Darek L.\\  + 
-  +</tr> 
-<html>  + 
-<table>  +</table></html> 
-<tr>  + 
-<td width=100><b>posłuchaj</b>  +\\ 
-<object type="application/x-shockwave-flash"  + 
-data="http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/swf/musicplayer.swf?&song_url=http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/download/instrumental/improwizacja%20piano%202.mp3&"   +\\ 
-width="17" height="17">  + 
-<param name="movie"   +**Improwizacja Piano 2** //2004// 
-value="http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/swf/musicplayer.swf?&song_url=http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/download/instrumental/improwizacja%20piano%202.mp3&" />  + 
-<img src="noflash.gif"   +\\ 
-width="17" height="17" alt="" />  + 
-</object>  +muzyka: Darek L.\\ 
-</td>  + 
-<td width=100></html>  + 
-[[http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/download/instrumental/improwizacja%20piano%202.mp3| pobierz plik ]]  + 
-<html></td></tr></table></html>  +<html> 
-\\  + 
-  +<table> 
-**Przyjaciela mam - Mate'o** //2004//  + 
-\\  +<tr> 
-słowa: Mate'o; aranżacja: Darek L.\\  + 
-  +<td width=100><b>posłuchaj</b> 
-<html>  + 
-<table>  +<object type="application/x-shockwave-flash" 
-<tr>  + 
-<td width=100><b>posłuchaj</b>  +data="http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/swf/musicplayer.swf?&song_url=http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/download/instrumental/improwizacja%20piano%202.mp3&"  
-<object type="application/x-shockwave-flash"  + 
-data="http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/swf/musicplayer.swf?&song_url=http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/download/instrumental/przyjaciela%20mam%20-%20piano.mp3&"   +width="17" height="17"> 
-width="17" height="17">  + 
-<param name="movie"   +<param name="movie"  
-value="http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/swf/musicplayer.swf?&song_url=http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/download/instrumental/przyjaciela%20mam%20-%20piano.mp3&" />  + 
-<img src="noflash.gif"   +value="http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/swf/musicplayer.swf?&song_url=http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/download/instrumental/improwizacja%20piano%202.mp3&" /> 
-width="17" height="17" alt="" />  + 
-</object>  +<img src="noflash.gif"  
-</td>  + 
-<td width=100></html>  +width="17" height="17" alt="" /> 
-[[http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/download/instrumental/przyjaciela%20mam%20-%20piano.mp3 | pobierz plik ]]  + 
-<html></td></tr></table></html>  +</object> 
-\\  + 
-  +</td> 
-**Improwizacja Piano 1** //2004//  + 
-\\  +<td width=100></html> 
-muzyka: Darek L.\\  + 
-<html>  +[[http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/download/instrumental/improwizacja%20piano%202.mp3| pobierz plik ]] 
-<table>  + 
-<tr>  +<html></td></tr></table></html> 
-<td width=100><b>posłuchaj</b>  + 
-<object type="application/x-shockwave-flash"  +\\ 
-data="http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/swf/musicplayer.swf?&song_url=http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/download/instrumental/improwizacja%20piano%201.mp3&"   + 
-width="17" height="17">  + 
-<param name="movie"   + 
-value="http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/swf/musicplayer.swf?&song_url=http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/download/instrumental/improwizacja%20piano%201.mp3&" />  +**Przyjaciela mam - Mate'o** //2004// 
-<img src="noflash.gif"   + 
-width="17" height="17" alt="" />  +\\ 
-</object>  + 
-</td>  +słowa: Mate'o; aranżacja: Darek L.\\ 
-<td width=100></html>  + 
-[[http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/download/instrumental/improwizacja%20piano%201.mp3 | pobierz plik ]]  + 
-<html></td></tr></table></html>  + 
-\\  +<html> 
-  + 
-**Father Song - Matt Redman** //2004//  +<table> 
-\\  + 
-aranżacja: Darek L.\\  +<tr> 
-<html>  + 
-<table>  +<td width=100><b>posłuchaj</b> 
-<tr>  + 
-<td width=100><b>posłuchaj</b>  +<object type="application/x-shockwave-flash" 
-<object type="application/x-shockwave-flash"  + 
-data="http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/swf/musicplayer.swf?&song_url=http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/download/instrumental/father%20song.mp3&"   +data="http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/swf/musicplayer.swf?&song_url=http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/download/instrumental/przyjaciela%20mam%20-%20piano.mp3&"  
-width="17" height="17">  + 
-<param name="movie"   +width="17" height="17"> 
-value="http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/swf/musicplayer.swf?&song_url=http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/download/instrumental/father%20song.mp3&" />  + 
-<img src="noflash.gif"   +<param name="movie"  
-width="17" height="17" alt="" />  + 
-</object>  +value="http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/swf/musicplayer.swf?&song_url=http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/download/instrumental/przyjaciela%20mam%20-%20piano.mp3&" /> 
-</td>  + 
-<td width=100></html>  +<img src="noflash.gif"  
-[[http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/download/instrumental/father%20song.mp3 | pobierz plik ]]  + 
-<html></td></tr></table></html>  +width="17" height="17" alt="" /> 
-\\  + 
-  +</object> 
-**You are my all in all** //2008//  + 
-\\  +</td> 
-aranżacja: Darek L.\\  + 
-<html>  +<td width=100></html> 
-<table>  + 
-<tr>  +[[http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/download/instrumental/przyjaciela%20mam%20-%20piano.mp3 | pobierz plik ]] 
-<td width=100><b>posłuchaj</b>  + 
-<object type="application/x-shockwave-flash"  +<html></td></tr></table></html> 
-data="http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/swf/musicplayer.swf?&song_url=http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/download/instrumental/allinall.mp3&"   + 
-width="17" height="17">  +\\ 
-<param name="movie"   + 
-value="http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/swf/musicplayer.swf?&song_url=http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/download/instrumental/allinall.mp3&" />  + 
-<img src="noflash.gif"   + 
-width="17" height="17" alt="" />  +**Improwizacja Piano 1** //2004// 
-</object>  + 
-</td>  +\\ 
-<td width=100></html>  + 
-[[http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/download/instrumental/allinall.mp3 | pobierz plik ]]  +muzyka: Darek L.\\ 
-<html></td></tr></table></html>  + 
-\\ +<html> 
 + 
 +<table> 
 + 
 +<tr> 
 + 
 +<td width=100><b>posłuchaj</b> 
 + 
 +<object type="application/x-shockwave-flash" 
 + 
 +data="http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/swf/musicplayer.swf?&song_url=http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/download/instrumental/improwizacja%20piano%201.mp3&"  
 + 
 +width="17" height="17"> 
 + 
 +<param name="movie"  
 + 
 +value="http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/swf/musicplayer.swf?&song_url=http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/download/instrumental/improwizacja%20piano%201.mp3&" /> 
 + 
 +<img src="noflash.gif"  
 + 
 +width="17" height="17" alt="" /> 
 + 
 +</object> 
 + 
 +</td> 
 + 
 +<td width=100></html> 
 + 
 +[[http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/download/instrumental/improwizacja%20piano%201.mp3 | pobierz plik ]] 
 + 
 +<html></td></tr></table></html> 
 + 
 +\\ 
 + 
 + 
 + 
 +**Father Song - Matt Redman** //2004// 
 + 
 +\\ 
 + 
 +aranżacja: Darek L.\\ 
 + 
 +<html> 
 + 
 +<table> 
 + 
 +<tr> 
 + 
 +<td width=100><b>posłuchaj</b> 
 + 
 +<object type="application/x-shockwave-flash" 
 + 
 +data="http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/swf/musicplayer.swf?&song_url=http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/download/instrumental/father%20song.mp3&"  
 + 
 +width="17" height="17"> 
 + 
 +<param name="movie"  
 + 
 +value="http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/swf/musicplayer.swf?&song_url=http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/download/instrumental/father%20song.mp3&" /> 
 + 
 +<img src="noflash.gif"  
 + 
 +width="17" height="17" alt="" /> 
 + 
 +</object> 
 + 
 +</td> 
 + 
 +<td width=100></html> 
 + 
 +[[http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/download/instrumental/father%20song.mp3 | pobierz plik ]] 
 + 
 +<html></td></tr></table></html> 
 + 
 +\\ 
 + 
 + 
 + 
 +**You are my all in all** //2008// 
 + 
 +\\ 
 + 
 +aranżacja: Darek L.\\ 
 + 
 +<html> 
 + 
 +<table> 
 + 
 +<tr> 
 + 
 +<td width=100><b>posłuchaj</b> 
 + 
 +<object type="application/x-shockwave-flash" 
 + 
 +data="http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/swf/musicplayer.swf?&song_url=http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/download/instrumental/allinall.mp3&"  
 + 
 +width="17" height="17"> 
 + 
 +<param name="movie"  
 + 
 +value="http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/swf/musicplayer.swf?&song_url=http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/download/instrumental/allinall.mp3&" /> 
 + 
 +<img src="noflash.gif"  
 + 
 +width="17" height="17" alt="" /> 
 + 
 +</object> 
 + 
 +</td> 
 + 
 +<td width=100></html> 
 + 
 +[[http://rybnet.pl/~dhlepich/kdm/download/instrumental/allinall.mp3 | pobierz plik ]] 
 + 
 +<html></td></tr></table></html> 
 + 
 +\\
  

Osobiste narzędzia
Narzędzia