Ale Ja patrzę na tego, który jest biedny i zgnębiony na duchu, i który z drżeniem czci moje słowo. :: Iz 66,2

 hania i darek

Prób utworzenia jakiejkolwiek strony bylo duzo :), a moj zapał zazwyczaj palił sie bardzo krótko (…) W końu postanowilem, że chciałbym „moją” (nie wiem gdzie jest granica posiadania czegokolwiek, ponieważ nic nie mam od siebie tak naprawdę) muzyką zachęcić innych do myślenia o Bogu (Ef 5,19 Kol 3,16). Oczywiście widzę każdego dnia jak trudno pogodzić te pragnienia z rzeczywistością, ponieważ ciągle musimy wybierać. Chciałbym, aby poznanie Boga poprzez Jego słowo było rzeczą nadrzędną, dlatego każda dodatkowa aktywność powinna schodzić na plan boczny. W każdym razie muzyka wypływająca z Jego Ducha warta jest poświęcenia czasu, dlatego wraz z żoną Hanią pragniemy się starać o Królestwo Boga, bo reszta jest już wtedy dodana :)…

Tak więc, jeżeli znajdę tylko czas i Bóg pozwoli to będę nagrywał piosenki, które dają mi, żonie, przyjaciołom radość z oddawania Mu chwały. Wszyscy, którzy chcą Go uwielbić w śpiewie, niech to wykorzystają ku wiekszemu zbudowaniu siebie i innych :)

Naszą nazwę wziąłem z greckiego słową - Psalmos, (pochodzi od psallo - pocierać, dotykać powierzchni, grać na instrumencie strunowym) i oznacza :: psalm :: (w rozumieniu Księgi Psalmów). Nazwa wynika z ideii, że głównym naszym celem jest układanie muzyki do Słowa Bozego i wprowadzenie w życie przekonania, że wszystko co nam dał Bóg (talent, zdolność, dar…) powinno służyć Jemu, a tym samym - wierzącym ludziom. Udostępniam więc materiały muzyczne „mp3”, które są oddaniem chwały Jedynemu Bogu - naszemu Panu. Niech wam służą ku zbudowaniu „Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobę, niech cię obdarzy swą łaską.”


Osobiste narzędzia
Narzędzia