Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

kto_ja [2007/03/28 13:06]
ldarko
kto_ja [2009/03/30 09:45] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
-\\ +\\  
-==== Ale Ja patrzę na tego, który jest biedny i zgnębiony na duchu, i który z drżeniem czci moje słowo. :: Iz 66,2 ==== +==== Ale Ja patrzę na tego, który jest biedny i zgnębiony na duchu, i który z drżeniem czci moje słowo. :: Iz 66,2 ====  
- +  
- +  
-{{han_darek.jpg| hania i darek}} +{{han_darek.jpg?210x140&direct| hania i darek}}  
- +  
- +  
-Prób utworzenia jakiejkolwiek strony bylo duzo :), a moj zapał zazwyczaj palił sie bardzo krótko (...) W końu postanowilem, że chciałbym "moją" (nie wiem gdzie jest granica posiadania czegokolwiek, ponieważ nic nie mam od siebie tak naprawdę) muzyką zachęcić innych do myślenia o Bogu (Ef 5,19 Kol 3,16). Oczywiście widzę każdego dnia jak trudno pogodzić te pragnienia z rzeczywistością, ponieważ ciągle musimy wybierać. Chciałbym, aby poznanie Boga poprzez Jego słowo było rzeczą nadrzędną, dlatego każda dodatkowa aktywność powinna schodzić na plan boczny. +Prób utworzenia jakiejkolwiek strony bylo duzo :), a moj zapał zazwyczaj palił sie bardzo krótko (...) W końu postanowilem, że chciałbym "moją" (nie wiem gdzie jest granica posiadania czegokolwiek, ponieważ nic nie mam od siebie tak naprawdę) muzyką zachęcić innych do myślenia o Bogu (Ef 5,19 Kol 3,16). Oczywiście widzę każdego dnia jak trudno pogodzić te pragnienia z rzeczywistością, ponieważ ciągle musimy wybierać. Chciałbym, aby poznanie Boga poprzez Jego słowo było rzeczą nadrzędną, dlatego każda dodatkowa aktywność powinna schodzić na plan boczny.  
-W każdym razie muzyka wypływająca z Jego Ducha warta jest poświęcenia czasu, dlatego wraz z żoną Hanią pragniemy się starać o Królestwo Boga, bo reszta jest już wtedy dodana :)... +W każdym razie muzyka wypływająca z Jego Ducha warta jest poświęcenia czasu, dlatego wraz z żoną Hanią pragniemy się starać o Królestwo Boga, bo reszta jest już wtedy dodana :)...  
- +  
-Tak więc, jeżeli znajdę tylko czas i Bóg pozwoli to będę nagrywał piosenki, które dają mi, żonie, przyjaciołom radość z oddawania Mu chwały. Wszyscy, którzy chcą Go uwielbić w śpiewie, niech to wykorzystają ku wiekszemu zbudowaniu siebie i innych :) +Tak więc, jeżeli znajdę tylko czas i Bóg pozwoli to będę nagrywał piosenki, które dają mi, żonie, przyjaciołom radość z oddawania Mu chwały. Wszyscy, którzy chcą Go uwielbić w śpiewie, niech to wykorzystają ku wiekszemu zbudowaniu siebie i innych :)  
- +  
-Naszą nazwę wziąłem z greckiego słową - Psalmos, (pochodzi od psallo - pocierać, dotykać powierzchni, grać na instrumencie strunowym) i oznacza :: psalm :: (w rozumieniu Księgi Psalmów). Nazwa wynika z ideii, że głównym naszym celem jest układanie muzyki do Słowa Bozego i wprowadzenie w życie przekonania, że wszystko co nam dał Bóg (talent, zdolność, dar...) powinno służyć Jemu, a tym samym - wierzącym ludziom. Udostępniam więc materiały muzyczne "mp3", które są oddaniem chwały Jedynemu Bogu - naszemu Panu. Niech wam służą ku zbudowaniu+Naszą nazwę wziąłem z greckiego słową - Psalmos, (pochodzi od psallo - pocierać, dotykać powierzchni, grać na instrumencie strunowym) i oznacza :: psalm :: (w rozumieniu Księgi Psalmów). Nazwa wynika z ideii, że głównym naszym celem jest układanie muzyki do Słowa Bozego i wprowadzenie w życie przekonania, że wszystko co nam dał Bóg (talent, zdolność, dar...) powinno służyć Jemu, a tym samym - wierzącym ludziom. Udostępniam więc materiały muzyczne "mp3", które są oddaniem chwały Jedynemu Bogu - naszemu Panu. Niech wam służą ku zbudowaniu
 "Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobę, niech cię obdarzy swą łaską." "Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobę, niech cię obdarzy swą łaską."

Osobiste narzędzia
Narzędzia