Pan twoim cieniem - 11/05/2007 
słowa: Darek L [na podst. Psalm 121]Hm         D/F# A
Wznoszę swe oczy ku górom: 
Skądże nadejdzie mi pomoc?
Pomoc mi przyjdzie od Pana, 
co stworzył niebo i ziemię.

On czuwa nad twoim życiem,
i chroni od zła wszelkiego.
Nie zdrzemnie się i nie zaśnie
teraz i po wszystkie czasy.


   D A    Hm A 
  bo Pan twoim cieniem
  D A     Hm A
  On strzeże cię /2x

Wznoszę swe oczy ku górom: 
Skądże nadejdzie mi pomoc?
Pomoc mi przyjdzie od Pana, 
co stworzył niebo i ziemię.

  bo Pan moim cieniem  /
  On strzeże mnie    / 4x

Osobiste narzędzia
Narzędzia