Do Pana należy ziemia - 18/04/2005 
słowa: Darek L [na podst. Psalm 24]


Do Pana nalezy ziemia * i to co napełnia ją
Świat i jego mieszkancy
Albowiem On * na morzach osadził Go
utwierdził ponad wodami				

Kto wstąpi na górę Pana 
kto stanie w Jego miejscu świętym
Ten który ręce nieskalane i serce czyste ma
Nie składnia on duszy swej ku marności 
fałszywie nie przysięga Taki otrzyma błogosławieństwo 
zapłatę Boga Zbawiciela Swego

		Em A Hm
Instrum …	Em Hm A
        Em A Hm
        Em Hm A

Do Pana należy ziemia i to co napełnia ją
Świat i Jego mieszkańcy 
Albowiem On na morzach osadził Go
Utwierdził ponad wodami

Takie jest pokolenie tych co go szukają 
co szukają oblicza Boga Jakuba

        Em A Hm
Instrum …	Em Hm A
        Em A Hm
        Em Hm A

Bramy podnieście szczyty swe 
i unieście się odwieczne podwoje
By mógł wkroczyć Chwały Król
Któż jest tym Królem Chwały 
PAN Dzielny i potężny
JAHWE w boju potężny	

Bramy podnieście szczyty swe 
i unieście się odwieczne podwoje
By mógł wkroczyć Chwały Król
Któż jest tym Królem Chwały 
TO JAHWE zastępów
ON sam Chwały Królem jest

Bramy podnieście szczyty swe
On sam Chwały Królem jest
tylko Jahwe Chwały Królem jest

JAHWE CHWAŁY KRÓLEM JEST /4x

Osobiste narzędzia
Narzędzia