Psalm 93 - 26/03/2007
muzyka - darekL; słowa: Psalm 93

Pan króluje, odział się w majestat, 
Pan przywdział potęgę i nią się przepasał: 
tak utwierdził świat, że się nie zachwieje.
Jego tron niewzruszony od wieczności, 

Świadectwa Twoje są bardzo wiarygodne 
domowi Twemu przystoi świętość 

Podnoszą rzeki, Panie, podnoszą swój głos 
rzeki podnoszą swoje wzburzone fale
nad szum wielkich wód ponad morską potęgę 
mocniejszy jest Pan na wysokości.

Świadectwa Twoje są bardzo wiarygodne 
domowi Twemu przystoi świętość 


Osobiste narzędzia
Narzędzia